Menüü

Kokkuvõte

Subjektiivse avaliku õiguse rikkumine ning teatud juhtudel põhjendatud huvi on Eestis haldusprotsessuaalse kaebeõiguse aluseks. Keskkonnaküsimuste eripära ning keskkonnaõiguse areng tingivad nende aluste tavapärasest teistsuguse tõlgendamise vajaduse keskkonnaasjades.

Artiklis käsitletakse keskkonnaalase kaebeõiguse aktuaalsuse põhjuseid Euroopa regioonis, uuritakse subjektiivse avaliku õiguse ja põhjendatud huvi üldist käsitust, tuuakse välja peamised argumendid kaebeõiguse aluste ümberhindamiseks keskkonnaasjades ning pakutakse suuniseid keskkonna valdkonnas nende aluste tõlgendamiseks. Artiklis ei käsitleta keskkonna alaseid ühingukaebusi, mis vajaksid põhjalikumat analüüsi eri artiklis tulenevalt Arhusi konventsioonist ja Euroopa Liidu direktiivi eelnõust, mis sätestab muuhulgas miinimumnõuded keskkonnaorganisatsioonidele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse