Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "halduskohtusse pöördumine"

Protsessiosalised halduskohtumenetluses
Indrek Koolmeister
1994 2, Lk 51 - 53
...määratleb §5. Nimetatud paragrahvi lg.1 kohaselt võib halduskohtusse kaebusega pöörduda enda kaitseks igaüks, kes leiab......määratleb §5. Nimetatud paragrahvi lg.1 kohaselt võib halduskohtusse kaebusega pöörduda enda kaitseks igaüks, kes leiab...
Kaebuse esitamise tähtaeg halduskohtumenetluses
Mai Saunanen
1998 10, Lk 520 - 523
...või halduse toiminguga, on õiguste kaitse vahendiks halduskohtusse esitatav kaebus. Tsiviilõiguste kaitse vahendiks on hagi......kord. Erinevalt hagi aegumistähtajast võib kaebusega halduskohtusse pöördumise tähtaja ennistada. HKS § 7 lõige 3 kohaselt...
«eelmine lehekülg  1  2