Menüü

Kokkuvõte

Modernse riigihalduse mõjuritest rääkides ei saa läbi ilma Euroopa perspektiivita. Juriidilisest vaatevinklist on seetõttu hädavajalik analüüsida riigisisese õiguskorra euroopastumist. See protsess on kõikehõlmava iseloomuga, puudutades mitte üksnes üksikuid õigusvaldkondi (nt konkurentsiõigus, tarbijakaitseõigus, keskkonnaõigus), vaid kogu õiguskorda (tsiviilõigus, riigi- ja haldusõigus, karistusõigus). Riigisisese õiguskorra euroopastumine hõlmab lisaks kõiki õiguse dimensioone: see on suunatud õigusloomele ja õiguse rakendamisele, puudutab nii õigusakte kui ka haldust ja õigusemõistmist, esitab väljakutse õiguse sisule ja meetoditele, kaasatud on õigus instrumendina ja õigus iseseisva kategooriana (vastandina poliitikale), õigusarusaamas põrkuvad erinevad õiguslikud kaalutlused.

Artiklis keskendutakse haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades on võimalik leida tähelepanuväärseid euroopastumise mustreid ning näidata Euroopa Liidu õiguse olulisi seesmisi mõttemalle. Nimetatud valdkondadele keskendumine teenib samas ka teema piiramise ning mõistmise lihtsustamise eesmärki, kuna haldusõiguse eriosa spetsiifika jääb tähelepanu alt välja.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse