Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusõiguse põhimõisted ja printsiibid"

Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
...erinevad õiguslikud kaalutlused. Artiklis keskendutakse haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse......piiramise ning mõistmise lihtsustamise eesmärki, kuna haldusõiguse eriosa spetsiifika jääb tähelepanu alt välja. 1...
Eraõiguse normid avaliku korra osana
Illimar Pärnamägi
2016 6, Lk 388 - 400
...eristamist eraõiguse normidest veel mitu teistki Eesti haldusõiguses keskse tähtsusega normi (HMS *39 § 51 lg 1, HKMS......väljendub KorS § 4 lõikes 2 korrakaitseõiguse kui haldusõiguse ühe keskse haru oluline õiguspoliitiline seos Eesti...
Vangla kodukord ja selle vaidlustamise viisid
Liisi Mets
2015 10, Lk 679 - 685
Elu vanglas on ulatuslikult reguleeritud erineva tasandi õigusnormidega, mis ulatuvad rahvusvahelistest kokkulepetest haldustasandil antud üksikaktideni. Artiklis käsitletakse neist ühte – vangla kodukorda ...
Eesti haldusõiguse reformi kandvatest ideedest
Ülle Madise
2003 1, Lk 38 - 44
...era- kui ka avalik õigus. Artikkel annab ülevaate haldusõiguse reformi planeerimisest ja reformi järk-järgulisest......aktide kvaliteedile. Artiklis sisaldub ka ülevaate haldusõiguse üldosa seadusi läbivatest põhimõtetest, milles autor...
Riigihalduse õiguslik regulatsioon
Kalle Merusk
1998 4, Lk 170 - 172
...on juba ammustest aegadest kummitanud idee ühtsest haldusõiguse teooriast ja meetoditest, mis oleksid aluseks haldusõigusesüsteemi......meetoditest, mis oleksid aluseks haldusõigusesüsteemi kujunemisele. Ühtsel teoorial ja meetoditel...
1  2  järgmine lehekülg»