Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli näol on tegemist 31. Eesti õigusteadlaste päevadel Tartus 30. septembril 2010 peetud ettekandega. Selles peatutakse mõningatel konkreetsematel tähelepanekutel ja arengusuundadel, mis autori hinnangul vääriksid õigussüsteemi tähelepanu just sellest vaatenurgast, millisena paistab ja on reaalselt tunnetatav tänane õigusemõistmine menetlusosalise (mitte teda esindava advokaadi) poolt vaadatuna. Seejuures on artiklis noppeid nii haldus‑, tsiviil- kui ka kriminaalkohtumenetlusest.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse