Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 12. detsembril möödub täpselt viis aastat ajast, mil Eesti kohtutel tekkis kohustus hakata kohaldama Euroopa maksekäsumenetluse määrust. Kohtute infosüsteemi andmebaasist KIS nähtub, et Eesti kohtud on ajavahemikus 12. detsembrist 2008 kuni 1. maini 2013 teinud Euroopa maksekäsumenetluse määrusele tuginedes 102 lahendit 55 eri tsiviilasjas, kuid ametlik statistika selle kohta, kui palju Euroopa maksekäske on Eesti kohtud selle aja jooksul tegelikult välja andnud, praegu puudub.

Analüüsides KIS-andmebaasis olevaid Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohta tehtud lahendeid, jääb silma, et kohtute praktika Euroopa maksekäsumenetluse määruse rakendamisel on küllaltki vastuoluline. Lisaks on Eesti õiguses siiani välja kujunemata ühene arusaam selle kohta, milline peaks olema Euroopa maksekäsumenetluse määruse ja riigisiseste seaduste (eelkõige tsiviilkohtumenetluse seadustiku) omavaheline vahekord. Käesolev artikkel selgitab, kuidas peaks Eesti kohtus toimuma Euroopa maksekäsu väljaandmise menetlus, kuidas peaks Eestis toimuma välisriigist pärit Euroopa maksekäskude täitmine ning milline on selle juures Euroopa maksekäsumenetluse määruse vahekord Eesti riigisisese õigusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse