Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigivara ja -hanked"

"Majasisese üksuse" erand riigihankeõiguses
Carri Ginter
2008 3, Lk 196 - 203
Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate Euroopa Ühenduse sätete põhieesmärk teenuste vaba liikumine ning avatud ja aus konkurents kõikides liikmesriikides. Riigihangete seaduse § 1 ...
Ettevõtete liigid: olevik ja tulevik
Andres Vutt
1993 5, Lk 100 - 101
Eesti ettevõtteõiguse iseseisev areng algas 1989. aasta lõpus. Selle ajajärgu sotsiaalmajandusliku tausta iseloomustades tuleb rõhutada lühendit IME, mille otsest mõju on tunda ka õigusaktides. Selline ...
Riigisaladus - mis see on?
Jüri Pihl
1995 8, Lk 348 - 351
Igas riigis on püstitatud riigi ja tema kodanike huvidest lähtuvalt eesmärgid, mille saavutamiseks muidu avalik informatsioon tunnistatakse teatud piirides salajaseks, kusjuures tavaliselt seatakse ...
Riigivaraseadusest tulenevaid probleeme
Peeter Kask
1995 7, Lk 292 - 295
...oli olemas juba pikemat aega. Senine olukord, et riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise korda, s.t. riigivara õiguslikku......kasutamise ja käsutamise korda, s.t. riigivara õiguslikku režiimi reguleeriti paljude õigusaktide...
Riigivara õiguslikust režiimist
Peeter Kask
1996 10, Lk 559 - 565
...antud vara mõiste määratlusest. Seda on tehtud, muide, ka riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327, § 2 lg 1). Riigivara......1). Riigivara mõiste Selgitamist vajab ka termin riigivara. Täiend riigi liitterminis vara ees tähenab (vähemalt...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»