Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigivara ja -hanked"

Riigireservist ja selle kaitsest
Endel Ploom
1996 7, Lk 336 - 337
Riigi julgeoleku tagamise, majandustegevuse stabiliseerimise ning elanikkonna toimetuleku kindlustamise eesmärgil on riigid loonud oma vajaduste ja võimaluste kohaselt teatud vahendite tagavarad. Nende tagavarade ...
Riigivara õiguslikust režiimist II
Peeter Kask
1997 3, Lk 144 - 149
...vaagimisega. Riigivaraseadus, üldmõisted Alustame riigivaraseadusest (RT I 1995, 22, 327). Riigivaraseaduse ülesandeks......on määrata kindlaks riigi omandis oleva vara (s.t riigivara) valitsejad ning riigivara valitsemise alused. Tegelikult...
Riigihange
Külli Rosin
2001 9, Lk 661 - 669
Sissejuhatus Riigihangetega seonduv problemaatika, eriti korruptsioonijuhtumid, on avalikkuses tihti kajastamist leidev teema. Võitlus korruptsiooniga on tõsiseks väljakutseks nii Eestile kui ka kõigile ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4