Menüü

Kokkuvõte

Riigi julgeoleku tagamise, majandustegevuse stabiliseerimise ning elanikkonna toimetuleku kindlustamise eesmärgil on riigid loonud oma vajaduste ja võimaluste kohaselt teatud vahendite tagavarad. Nende tagavarade kujundamine on riigi kaitsevõime ja majandusliku tegevuse kindlustamise huvides ning seetõttu omab vajalike tagavarade moodustamine, hoidmine ja uuendamine nii majanduslikku kui ka poliitilist tähtsust.

Loomulikult saab vajaliku tagavara ehk riigireservi kõigis tema liikides moodustada suuruses, mis on võimalik riigi majanduse arengu ja seisukorra juures antud arenguetapil ning lähtudes sellest, millises mahus oli riigireserv kujundatud eelnenud perioodil. Mis puutub Eesti Vabariigi riigireservi, siis see moodustus algselt NSV Liidult ülevõetud I grupi riigireservist (liha, või, konservid, sool, ajalehepaber, plekk konservikarpide valmistamiseks) ja II grupi riigireservist. Sellele lisaks moodustati teatud riigireservid Vabariigi Valitsuse 28. mai 1990 istungi protokolliga nr 24.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse