Menüü

Kokkuvõte

Riigivaraseadus (edaspidi RVS, RT I 1995, 22, 327) võeti vastu Riigikogus 15. veebruaril 1995. a. ning see jõustus 20. märtsil 1995. a. (v.a. §-d 3; 10 lg.4; 17 lg.3; 22 lg.3 ja 32 lg.4).

Vajadus RVS järele oli olemas juba pikemat aega. Senine olukord, et riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise korda, s.t. riigivara õiguslikku režiimi reguleeriti paljude õigusaktide alusel, kusjuures nii mõnedki neist olid raskesti mõistetavad ja vastuolulised ning ei sisaldanud eeskirju mitmetegi küsimuste lahendamiseks, ei rahuldanud enam neid, kes olid kohustatud hoolitsema riigivara otstarbeka kasutamise ja säilivuse eest ega ka neid, kes olid kohustatud seda tegevust kontrollima. Sellepärast oli RVS vastuvõtmine paljudele oodatud sündmuseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse