Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Riigikogu"

Parlamendiliikme vastutamatus
Aaro Mõttus
2004 9, Lk 598 - 608
...vastuvõetud põhiseaduse jõustumist olnud juhtumeid, kus Riigikogu liikmete immuniteedi küsimused on aktuaalseks muutunud......vastuvõetud põhiseaduse jõustumist olnud juhtumeid, kus Riigikogu liikmete immuniteedi küsimused on aktuaalseks muutunud*2...
Elektroonilised valimised
Tauno Novek
2002 5, Lk 283 - 290
...kavatsus e-valimisi katsetada hiljemalt 2003. aasta Riigikogu valimistel. Nüüdseks on kohalike omavalitsuste volikogude...
Valimisseaduse areng
Heiki Sibul
1995 6, Lk 249 - 250
...aprillil 1992. a. ja kandis nime Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadus (RT 1992, 13, 201; 28, 382). Seadus......aluseks peale põhiseaduse jõustumist kehtestatud Riigikogu valimisseadustele. 1992. aasta seadus oli oma põhiolemuselt...
Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur
Rait Maruste
1996 9, Lk 459 - 463
...osi ja sätteid saab muuta nii rahvahääletuse kui Riigikogu poolt. Põhiseaduse muutmise menetluskord Põhiseadust......lõige 1 kohaselt, seaduste algatamise õigus: 1) Riigikogu liikmel; 2) Riigikogu fraktsioonil; 3) Riigikogu...
Riigikogu roll õigussüsteemi kujundamisel
Daimar Liiv
1998 4, Lk 168 - 169
...juristide tavakäsitlusest veidi erinevalt ei alustaks ma Riigikogu rolli käsitlemist õigussüsteemi kujundamisel mitte Riigikogu......käsitlemist õigussüsteemi kujundamisel mitte Riigikogu pädevust reguleerivast põhiseaduse §-st 65 või Riigikogu kohta...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
...esindusdemokraatia (PS § 65 p 16) põhimõtted. Riigikogu on Eesti rahva parlamentaarne esindusorgan, mis on......kõigist nimetatud põhimõtetest, on valimised kehtivad ja Riigikogul seadusandjana teotsemiseks vajalik legitimatsioon...
«eelmine lehekülg  1  2