Menüü

Kokkuvõte

Riigikogu menetluses on Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seletuskirja järgi on eelnõu eesmärk anda kodaniku häälele suurem kaal, tuua Riigikokku kandideerijad valijaskonnale lähemale ning lihtsustada valimistulemuse selgitamise korda. Ajakirjanduslikus kõnepruugis on eelnõu põhieesmärk võidelda rahva võõrandumisega võimust ja riigist, kasvatada rahva rahuolu. Mõeldavate eesmärkide hulgast ei saa välja jätta valitsemise lihtsustamist, sh erakondade konkurentsi vähendamist.

Eeldatakse, et võimust võõrandumise ja rahulolematuse probleem on olemas ning probleemi lahendamiseks sobiksid valimis- ja valitsemiskorra muudatused. Artiklis on analüüsitud võimust võõrandumise probleemi olemasolu ning Riigikogu valimise seaduse eelnõus ettenähtud valimis- ja valitsemiskorra muudatuste mõju. Nende muudatuste mõju ja eelnõu seletuskirjas deklareeritud eesmärkide võrdlemise kaudu otsib autor vastust küsimusele, kas Riigikogu valimise korra muutmine eelnõus väljapakutud viisil lahendaks rahva võimust võõrandumise probleemi. Artikli lisas on esitatud lühiülevaade valimissüsteemi ja valimistel osalemise aktiivsuse kohta Euroopa Liidu riikides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse