Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvas"

E-residentsus
Ruth Annus
2014 10, Lk 740 - 750
...kättesaadavad. 3. E-residentsuse olemus Arvestades rahvastiku vananemist ja Eesti vähest võimekust konkureerida......paljud riigid maailma eri piirkondades loonud oma rahvastiku üle arvestuse pidamiseks identifitseerimissüsteemi...
Elektroonilised valimised
Tauno Novek
2002 5, Lk 283 - 290
...usaldamatust ja süvendab poliitikute võõrandumist rahvast, on iseloomustatud kui üldist esindusdemokraatia......võib demokraatia olemuse murrangulisest teisenemisest. Seni on rahvas oma põhiseadusest tulenevat võimu saanud reaalselt...
Mis on vähemus?
Tanel Kerikmäe
1995 8, Lk 330 - 330
...omavad ühiseid iseloomustajaid või huvisid, mis erinevad rahvastiku enamuse esindajate omadest. Kodifitseeritud......omavad ühiseid iseloomustajaid või huvisid, mis erinevad rahvastiku enamuse esindajate omadest. Kodifitseeritud...
Valimisseaduse areng
Heiki Sibul
1995 6, Lk 249 - 250
...demokraatlikumad valimised, oli NSV Liidu seadus NSV Liidu rahvasaadikute valimise kohta 1988. aasta 1.detsembrist ......mitmeid ebademokraatlike sätteid (näit. ühe kolmandiku rahvasaadikute valimine ühiskondlike organisatsioonide poolt...
Topeltkodakondsusest
Raul Narits
1996 9, Lk 472 - 474
...eriti lühidalt ja korrektselt juba Cicero: riigi rahvas pole mitte igasugune suur inimeste ühendus. See on......eriti lühidalt ja korrektselt juba Cicero: riigi rahvas pole mitte igasugune suur inimeste ühendus. See on...
Isikuhaldusest
Jüri Mölder
1996 6, Lk 292 - 294
Mis on isikuhaldus, mida see endast kujutab? Kuni tänase päevani ei ole antud üldtunnustatud isikuhalduse mõiste määratlust. Isikuhaldust võiks defineerida kui isiku suhtes teostatavat haldust. Isikuhaldus ...
Õiget õigust otsimas
Marju Luts
1996 1, Lk 41 - 43
...koolkonna õpetusest lähtuvalt hakati juriste koolitama ühtseks, rahvast esindada suutvaks seisuseks. Samast ajast sai alguse...
Kohalikust rahvaalgatusest de lege ferenda
Vallo Olle
2001 8, Lk 546 - 561
Kohaliku rahvaalgatuse kui vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav arv hääleõiguslikke elanikke kohaliku omavalitsuse ...
Euroliit ja kaasaegne suveräänsus
Anneli Albi
2000 3, Lk 160 - 171
...lahutamatu kokkukuuluvuse müüdi taustal võimalust rahvasuveräänsuse teostamiseks osaliselt Europarlamendi kaudu......kõrval vajab EL-i kontekstis ümbermõtestamist ka rahvasuveräänsus. Ekspertiisikomisjoni aurandest näeme,...
Euroliit ja kaasaegne suveräänsus
Anneli Albi
2000 3, Lk 160 - 171
...lahutamatu kokkukuuluvuse müüdi taustal võimalust rahvasuveräänsuse teostamiseks osaliselt Europarlamendi kaudu......kõrval vajab EL-i kontekstis ümbermõtestamist ka rahvasuveräänsus. Ekspertiisikomisjoni aurandest näeme,...
1