Menüü

Kokkuvõte

On tuntud tõsiasi, et pärast seaduse vastuvõtmist vajab ta varsti uuesti ja uuesti parandamist. Eriti aktuaalne on eeltoodud tõdemus käesoleval ajal Eestis, kus seadusi tehakse enamasti kiirustades, samuti kiputakse neid ka peale vastuvõtmist esimese kitsaskoha ilmnemisel ruttu parandama. Selleks, et seadust muuta, tuleb tal lasta praktilises elus toimida, alles seejärel saab otsustada, millised muutused on vajalikud.

Valimisseaduse eripära on see, et seda saab praktikas järele proovida väga lühikese aja jooksul ja vaid väga konkreetsete toimingutega seoses. Sellest tulenevalt on valimisseaduse areng küpsuse poole suhteliselt pikemaajaline, võrreldes teiste seadustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse