Menüü

Kokkuvõte

Mis on isikuhaldus, mida see endast kujutab? Kuni tänase päevani ei ole antud üldtunnustatud isikuhalduse mõiste määratlust. Isikuhaldust võiks defineerida kui isiku suhtes teostatavat haldust.

Isikuhaldus on koguv mõiste. See sisaldab põhimõtteid, mida kasutatakse isiku tõendamise, kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise, välismaalastega seotud küsimuste, perekonnaseisu tõendamise ning eespoolloetletud küsimustes tekkinud vaidluste lahendamise õiguslikul reguleerimisel. Seega võib öelda, et isikuhalduse mõiste haarab endasse viis küsimust:

  • isiku tõendamine,
  • kodakondsus,
  • välismaalased,
  • perekonnaseisu tõendamine,
  • vaidluste lahendamine.

  • Sulge

    Sisenege veebiväljaandesse