Menüü

Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi

Autor:
Number 1993/1
Lk 12-12

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduses (PS-is) on kasutusele võetud uus termin „õigustloov akt“, mis asendab seni käibel olnud terminit „normatiivakt“. Terminid on mõistagi mõnevõrra tinglikud, mistõttu segaduste vältimiseks tuleb nende mahus eelnevalt kokku leppida. Mis puutub terminisse „normatiivakt“, siis mõeldi selle all akti, mis sisaldas juriidilisi üldnorme, st. akti, mis abstraktse hulga ühiselusiste suhete osalisi nimeliselt. Õigustloova akti all võiks mõelda akti, mis peale üldnormide võib sisaldada ka konkreetseid norme konkreetsete olustike reguleerimiseks konkreetsete subjektide vahel ja sätestab käitumisvariandi üksikjuhul. Õigustloovas aktis võivad aga üldnormid ka puududa.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse