Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohalik omavalitsus"

Riigi eriplaneering: kellele ja milleks?
Külli Siim, Heddy Klasen
2020 1, Lk 3 - 14
...vastu Tartu- või Viljandimaale üles Tartu maakonna kohalike omavalitsuste huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna......kuulus samamoodi nagu täna kehtiva seaduse alusel kohaliku omavalitsuse*10 pädevusse. Seega oli riigil võimalik...
Haldusreformi õppetunnid
Airi Mikli
2019 1, Lk 24 - 29
...õppida nii riigil-valitsusel, ministeeriumidel kui ka kohalikul võimul, samuti näiteks külal, kes soovis ühinemisest......õppida nii riigil-valitsusel, ministeeriumidel kui ka kohalikul võimul, samuti näiteks külal, kes soovis ühinemisest...
Elektroonilised valimised
Tauno Novek
2002 5, Lk 283 - 290
...hiljemalt 2003. aasta Riigikogu valimistel. Nüüdseks on kohalike omavalitsuste volikogude valimise seadusega võetud......omavalitsuste volikogude valimise seadusega võetud vastu otsus......osalemiseks ja iseotsustamiseks. Märkused:*1 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 50. – RT I 2002, 36...
Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus
Signe Männiste
2002 3, Lk 148 - 154
...ilma milleta pole mõeldav omavalitsuse põhisisu – kohaliku elu küsimuste lahendamine. Üldaktidega elu korraldamise......lahendamine. Üldaktidega elu korraldamise võim annab kohaliku omavalitsuse üksustele pädevuse oma ülesandeid kohalikku...
Causa magistriõpe - effectus Magister Iuris
Anne Kalvi
1993 5, Lk 116 - 116
...ametiisikud) ja nende realiseerimise meetoditest, samuti kohaliku elanikkonna omaalgatuse korras teostatavast kontrollist......õigustloovate aktidega. Autor esitas ka omapoolsed seisukohad kohaliku omavalitsuse tegevuse üle riikliku järelevalve korraldamise...
Haldusreformi juriidilised aspektid
Jaan Ginter
1993 1, Lk 5 - 6
...alusel, mis ei näe ette juhtkonna vastutust ning kohaliku omavalitsuse võimalusi munitsipaalettevõtte tegevust suunata......alusel, mis ei näe ette juhtkonna vastutust ning kohaliku omavalitsuse võimalusi munitsipaalettevõtte tegevust suunata...
Avalikõiguslik juriidiline isik kehtivas õiguskorras
Kalle Merusk
1994 4, Lk 85 - 87
...eraõiguslik juriidiline isik (eraõigulikud isikud), samuti riik või kohalik omavalitsusüksus ning seaduses sätestatud avalik–õiguslik......1 konstitueerib, et avalik–õiguslikud isikud on riik, kohalik omavalitsusüksus ja muud isikud, kelle põhiülesandeks...
1  2  järgmine lehekülg»