Menüü

Kokkuvõte

2015. aasta 1. juulil hakkas kehtima planeerimisseadus, mis koostati ajavahemikul 2008–2013 planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimise käigus. Tänaseks üle nelja aasta kehtinud seadus tõi ühe muudatusena kasutusse uue planeeringuliigi: riigi eriplaneeringu. Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseadus sisaldas mõningaid erisätteid, mis võimaldasid olulist ruumilist mõju omavate, samuti riigi jaoks oluliste ehitiste jm eriregulatsioonile alluvate ehitiste planeerimist, kuid puudus praktikas rakendatav planeeringuliik, millega oleks riigil võimalik enda jaoks olulisi ehitisi planeerida nii, et planeeringu alusel oleks võimalik kohe ka ehitama asuda.

Artiklis tutvustatakse riigi eriplaneeringu kujunemislugu, sisu, õiguslikke probleeme, mis planeeringu senise rakenduspraktika käigus on tekkinud, ning sellega seotud kohtulahendeid. Samuti antakse lühiülevaade Soomes kasutatavatest võimalustest suurt mõju omavate ning riigi enda jaoks oluliste ehitiste planeerimisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse