Menüü

Kokkuvõte

Eestis käivitus 2003. aastal elektroonilise hääletamise projekt, eesmärgiga pakkuda alates 2005. aastast valimistel e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi omanikele. Praeguseks on eesmärk täidetud ja 2005. aasta oktoobris toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel võimaldati esmakordselt Interneti teel hääletamist.

Artiklis on vaadeldud Interneti teel hääletamise juriidilisi probleeme ja nende ületamise võimalusi. Peatutakse hääletamise salajasuse põhimõttel ja selle ümbermõtestamisel Interneti teel hääletamise kontekstis. Lisaks käsitletakse valimiste ühetaolisuse põhimõtte riive probleemistikku e-hääletamise korral, peatudes selle mõlemal tahul: hääleõiguslike kodanike võrdsel võimalusel mõjutada hääletamis- ja valimistulemust ning kandidaatide nimekirjade võrdsel võimalusel saavutada valimisedu. Vaatluse alla võetakse ka Riigikohtu 2005. aasta otsus Interneti teel antud hääle muutmise põhiseaduspärasuse asjas.

Artiklis vaadeldakse ka Interneti teel hääletamise oletatavat mõju demokraatiale ning võimust võõrandumisele. Muuhulgas küsib autor selle järele, kas Interneti teel hääletamise lubamiseks tuleb põhiseaduses sisalduv demokraatia põhimõte ümber defineerida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse