Menüü

Kokkuvõte

Artikkel on ajendatud kohaliku omavalitsuse volikogude liikmete poolt õiguskantslerile esitatud avaldustest, milles palutakse abi volikogu liikmetele õigusaktidega antud õiguste kaitsel või palutakse kontrollida, kas põhiseadusega on kooskõlas, et õigusaktidega ei ole neile antud õigusi, mis on teistel volikogu liikmetel, näiteks tulenevalt viimaste kuulumisest kollegiaalorganisse (fraktsiooni).

Artiklis lahatakse volikogu liikme staatusest tulenevate õiguste ja kompetentsiga seonduvaid probleeme ning kaalutakse erinevaid üldisi lahendusvariante. Käsitletakse esinduskogu liikme mandaadi teostamisest seoses valimispõhiõigustega, kohaliku omavalitsuse volikogu liikme kompetentsi küsimusi, sh põhimõttelisi lähtekohti kohaliku omavalitsuse volikogu liikme kompetentsi kujundamisel ja volikogu liikme teabe saamise kompetentsi. Autor jõuab järeldusele, et volikogu liikmel ei pruugi Eesti kehtiva õiguse järgi olla konkreetselt juhul võimalik seadusega ettenähtud kompetentsi maksma panna. Sellest tulenevalt käsitletakse artiklis ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikme kompetentsi kaitse reguleerimise võimalusi.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse