Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "munitsipaalõigus"

Muudatused kohaliku tasandi planeerimises
Külli Siim
2022 2, Lk 125 - 132
Kohalikel omavalitsustel on oma territooriumil eri valdkondades otsuste langetamiseks laialdane õigus, mida ühtlasi võib käsitada kohustusena. Muuhulgas on kohalikul omavalitsusel ruumilise planeerimise ...
Volikogu liikme individuaalõigused
Vallo Olle
2011 4, Lk 281 - 297
Kohalikel valimistel vahetult legitimeeritavatel kohaliku omavalitsuse (KOV) esinduskogu liikmetel tuleb vastavas vallas või linnas otsustada kõik olulised kohaliku elu küsimused. Siit tulenevalt on ...
Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
Keskkonnaõiguses rakendatakse riigi õigustloovate aktide ja üksikotsuste ning keskkonnakasutajate eneseregulatsiooni kõrval nüüdsel ajal üha enam täitevvõimu strateegilisi instrumente nagu majandamiskavad ...
Haldusreformi juriidilised aspektid
Jaan Ginter
1993 1, Lk 5 - 6
Haldusreformi võib käsitleda mitmest aspektist. Seoses külanõukogudele, alevitele ja linnadele omavalitsuse staatuse andmisega on tekkinud uus omandireform - munitsipaalomand ning sellele tuginev ettevõtluse ...
1  2  järgmine lehekülg»