Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "munitsipaalõigus"

Volikogu liikme individuaalõigused
Vallo Olle
2011 4, Lk 281 - 297
Kohalikel valimistel vahetult legitimeeritavatel kohaliku omavalitsuse (KOV) esinduskogu liikmetel tuleb vastavas vallas või linnas otsustada kõik olulised kohaliku elu küsimused. Siit tulenevalt on ...
Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
Keskkonnaõiguses rakendatakse riigi õigustloovate aktide ja üksikotsuste ning keskkonnakasutajate eneseregulatsiooni kõrval nüüdsel ajal üha enam täitevvõimu strateegilisi instrumente nagu majandamiskavad ...
Haldusreformi juriidilised aspektid
Jaan Ginter
1993 1, Lk 5 - 6
Haldusreformi võib käsitleda mitmest aspektist. Seoses külanõukogudele, alevitele ja linnadele omavalitsuse staatuse andmisega on tekkinud uus omandireform - munitsipaalomand ning sellele tuginev ettevõtluse ...
Kohtupraktikat halduskohtumenetlusest
Peeter Jerofejev
1995 4, Lk 166 - 167
AS Reisibüroo Atlas esitas Tartu Halduskohtule kaebuse Tartu Linnavalitsuse rendikomisjoni 20. septembril 1994. a. otsuse seadusevastaseks tunnistamiseks. Rendikomisjoni nimetatud otsusega loeti kehtivaks ...
Kohalikest maksudest
Vallo Olle
1995 1, Lk 15 - 17
Maksusüsteemi reguleeriv seadusandlus on täienenud uue seadusega. 24. oktoobril 1994. a. jõustus Vabariigi Presidendi poolt 10. oktoobril väljakuulutatud kohalike maksude seadus (edaspidi KMS; RT I 1994 ...
1