Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldustoimingud"

Tants ametiabi ümber
Triin Roosve
2022 7, Lk 463 - 472
Iga haldusorgan tegutseb oma pädevuse piires, s.t täidab talle seadusega või selle alusel seatud ülesandeid. Selleks, et haldusülesandeid täita paindlikult ja efektiivselt, on vahest vaja tegutseda teise ...
E-riik ja põhiõigused
Paloma Krõõt Tupay, Monika Mikiver
2015 3, Lk 163 - 176
Taasiseseisvunud Eesti väljapaistvaks ja rahvusvaheliselt tunnustatud saavutuseks on olnud innovaatilise infoühiskonna ülesehitamine. Meie väikese ja ressursivaese riigi põhikapitali moodustab meie avatus ...
Ametiabi
Ivo Pilving
2015 3, Lk 177 - 183
Ametiabi on üks paljudest halduskoostöö vormidest. Artiklis käsitletakse ametiabi mõistet ja funktsiooni ning uuritakse, kuidas annaks ametiabi reguleerimise ja osutamise kaudu halduskoostööd parandada ...
E-residentsus
Ruth Annus
2014 10, Lk 740 - 750
Globaliseeruvas maailmas muutub turvaline andmevahetus ja ligipääs e-teenustele küberohtude tõttu üha olulisemaks. Eestis on kasutusel üks maailma arenenuimaid e-riigi ja turvalise digitaalsete isikut ...
Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
Keskkonnaõiguses rakendatakse riigi õigustloovate aktide ja üksikotsuste ning keskkonnakasutajate eneseregulatsiooni kõrval nüüdsel ajal üha enam täitevvõimu strateegilisi instrumente nagu majandamiskavad ...
Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses
Madis Ernits
2004 5, Lk 321 - 333
Viimasel ajal on Riigikohtusse jõudnud mitmed kaasused, kus põhiküsimuseks on olnud haldusorgani otsuse õigeaegne teatavakstegemine. Teatavakstegemine dokumenteeritakse kättetoimetamise menetluse kaudu ...
Kontinuiteet ja actus contrarius printsiip
Raul Narits
1993 5, Lk 107 - 107
Kõikide kehtinud õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on esmapilgul kaks teineteisele vasturääkivat printsiipi. Ühelt poolt kehtib põhimõte, et ...
Veelkord õigustloovatest aktidest
Kalle Merusk
1993 3, Lk 56 - 57
Ajakirja esimene number avaldas Kriminaalõiguse õppetooli professori Ilmar Rebase artikli „Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi“ (I, lk. 12). Avaldatud kirjutises väidab lugupeetud ...
1  2  järgmine lehekülg»