Menüü

Kokkuvõte

Ajakirja esimene number avaldas Kriminaalõiguse õppetooli professori Ilmar Rebase artikli „Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi“ (I, lk. 12). Avaldatud kirjutises väidab lugupeetud autor, et õigustloovate aktide hulka kuuluvad ka üksikaktid. Selline käsitlus on problemaatiline ja nõuab sügavamat teoreetilist analüüsi.

Sissejuhatuseks tuleb öelda, et kontinentaalses õigussüsteemis on õigusaktide süsteem hierarhiliselt unifitseeritud, siin kehtivad teatud ühtsed kontseptuaalsed põhimõtted. Common law õigussüsteemis selline süstematiseerimine aga puudub. Kontinentaalsesse õigussüsteemi kuuluvate maade juristide, nii teoreetikute kui ka praktikute, õigusharidus põhines ja põhineb rooma õigusel. Sellega on seletatav ka nende ühtne õiguslik mõttelaad, ühtsed õiguslik–kontseptuaalsed arusaamad ja vaated, mis on realiseerunud konkreetsete riikide positiivses õiguses. Eesti oli ja kuulub kontinentaalsesse õigussüsteemi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse