Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldustoimingud"

Kohtupraktikat halduskohtumenetlusest
Peeter Jerofejev
1995 4, Lk 166 - 167
AS Reisibüroo Atlas esitas Tartu Halduskohtule kaebuse Tartu Linnavalitsuse rendikomisjoni 20. septembril 1994. a. otsuse seadusevastaseks tunnistamiseks. Rendikomisjoni nimetatud otsusega loeti kehtivaks ...
Haldusakti tühistamine halduse poolt
Ivo Pilving
1998 8, Lk 392 - 397
Eranditult õigeid otsuseid teeb ja ainult vigadeta õigusakte annab vaid ideaalne administratsioon. Paraku erineb tegelik elu ideaalist, ka ametnikud haldusasutustes teevad vigu. Tehtud otsused tuleb seetõttu ...
Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves
Kadri Siibak
1999 8, Lk 380 - 382
I. Sissejuhatuseks Pankade ja paljude teiste finantsvahendajate struktuur ja tegevus on tänu infotehnoloogia revolutsioonile seadnud riikide ette hoopis teistsuguseid probleeme kui varasematel aegadel ...
«eelmine lehekülg  1  2