Menüü

Kokkuvõte


I. Sissejuhatuseks

Pankade ja paljude teiste finantsvahendajate struktuur ja tegevus on tänu infotehnoloogia revolutsioonile seadnud riikide ette hoopis teistsuguseid probleeme kui varasematel aegadel. Riigi ülesandeks on mitte lubada sotsiaalse õigluse põhimõtet rikkuvaid majanduslikke protsesse. Käesolevas artiklis püütakse põgusalt käsitleda mõningaid pangajärelevalvega kui haldustegevusega seotud aspekte, mis on kerkinud finantsturu järelevalve institutsionaalse reformi ettevalmistamise käigus [1].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse