Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Käesoleva artikli kirjutamise ajendiks ei ole laiaulatuslik kohtupraktika – seda antud teema puhul Eestis veel tegelikult ei olegi –, vaid kohtuvaidlused usaldusisiku vallandamise asjas.

Eesti tööseaduste, eelkõige töölepingu seaduse koostamisel on lähtutud seisukohast, et teatud olukordades on ettevõttesiseste otsuste tegemisel vajalik riigiametniku sekkumine. See tähendab, et osad küsimused ei leia lõplikku lahendust osapoolte vahel enne, kui tööinspektor on olukorda hinnanud ja nõusoleku või kooskõlastuse vastava otsuse tegemiseks andnud. Tegemist on riigiametniku avalik-õigusliku sekkumisega tööandja-töövõtja vahelistesse eraõiguslikesse suhetesse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse