Menüü

Vabariigi Presidendi valimise seaduse eelnõust ja põhiseaduse vastavatest sätetest

Autor:
Number 1996/1
Lk 2-4

Kokkuvõte

5. oktoobril 1992 valis Riigikogu Eesti Vabariigi presidendiks Lennart Meri, kes astus ametisse ametivande andmisega järgmisel päeval. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse (RT 1992, 26, 350) § 4 kohaselt valiti esimene sõjajärgne president neljaks aastaks ning seega peab hiljemalt 5. oktoobriks ka olema selge, kes on presidendi ametikohal järgmised viis aastat.

9. juulil 1992 võttis Ülemnõukogu vastu Vabariigi Presidendi valimise seaduse (RT 1992, 31, 413), mis oli põhiseaduse rakendamise seadusest lähtudes rakendatav ainult 1992. aasta valimistel. Seetõttu on nüüdseks Vabariigi Valitsus esitanud Riigikogu menetlusse uue Vabariigi Presidendi valimise seaduse eelnõu, mille töötas välja Justiitsministeeriumi vastav töörühm. Alljärgnevas ülevaates ei käsitleta mitte niivõrd seaduseelnõu teksti, kui just neid õiguslikke probleeme, mis eelnõu väljatöötamisel üles kerkisid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse