Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "eelarve- ja finantsõigus"

Kohalikest maksudest
Vallo Olle
1995 1, Lk 15 - 17
Maksusüsteemi reguleeriv seadusandlus on täienenud uue seadusega. 24. oktoobril 1994. a. jõustus Vabariigi Presidendi poolt 10. oktoobril väljakuulutatud kohalike maksude seadus (edaspidi KMS; RT I 1994 ...
Dots Johannes Mäll
Heino Siigur
1996 8, Lk 404 - 405
...õigusteaduskonna assistendina. 1939. aastal kaitses J. Mäll magistritöö finantsõiguses. 1940. aasta veebruarist kuni novembrini oli ta......teaduslik stipendiaat Budapestis süvendamaks teadmisi finantsõigusest ja ettevalmistamaks doktoriväitekirja. Naasnud...
Kehtiva riigi-eelarvetlusõiguse põhiprobleeme
Johannes Mäll
1996 8, Lk 406 - 411
...millega Riigikogule jäetakse õigus suurendada riigi eelarve-ettepanekus ettenähtud kulusid või võtta sinna uusi......teoseid peale Ingrosso oma.8 Vt. Juhan Vaabel, Sissejuhatus finantsõigusteadusse, Tartu 1939, lk. 141 j., nota 304: „See [eelarvetlus]...
Riigi-eelarvetlusmenetlus
Johannes Mäll
1996 8, Lk 411 - 419
...kohaselt eelarvetlusmaterjalid saavad avalikuks alles eelarve-ettepaneku avaldamisega. Selleks trükitakse ja levitatakse......poolt Riigikogule esitatud riigi tulude ja kulude eelarve-ettepaneku üksikute paragraafide järgi ühes krediidikavadega...
Riigi eelarve vorm ja sisu
Johannes Mäll
1996 8, Lk 419 - 424
...välisest kriteeriumist. Kui tulude alal 1939./40. aasta eelarve-ettepanekus erakorralised tulud moodustasid ainult......Vt. RT 1938, 24, 200.5 Vt. J. Vaabel, Sissejuhatus finantsõigusteadusse, Tartu 1939, lk. 108: „Eelarveaktide korraldamisel...
Kas tsiviilseadustiku üldosa on rakendatav finantsõiguses?
Lasse Lehis
1997 3, Lk 124 - 128
...ning äriseadustiku üldosana. Miks peakski TsÜS kohaldama finantsõiguses? Mis pistmist on tsiviilseadustikul avaliku õigusega......tsiviilseadustikul avaliku õigusega, mille üheks haruks on ka finantsõigus? Kuni 1. septembrini 1994 kehtinud ENSV tsiviilkoodeksis...
Corpus Juris ja Amsterdami leping
Barbara Huber
1999 4, Lk 168 - 176
1. Kelmused Euroopa Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse praeguse hetke kaks suurt teemat: Corpus Juris (edaspidi CJ) ja Amsterdami leping (edaspidi AL). Mõlemat mainitud teemat ...
Finantsregulatsioonid ja finantsjärelevalve
Kadri Siibak
2001 3, Lk 170 - 174
Probleemid ja arengud Kahekümnenda sajandi paaril viimasel kümnendil maailma eri piirkondi ja riike raputanud finantskriisid tõid kaasa tohutuid kulusid ja kahjustasid oluliselt riikide majanduslikku ...
1