Menüü

Kokkuvõte


§ 1. Eelarvetlusmenetluse printsiipe.

Riigi-eelarvetlusmenetluse moodustavad kõik need ajalises järgnevuses üksteisega aheldatud toimingud, mida sooritatakse selleks, et tuvastada ette järgnevaks perioodiks riigi kulude ülempiire, tasakaalus tema arvatavalt laekuvate tuludega. Kuigi need toimingud üksikute õiguskordade normistikes võivad olla sätitud vägagi erinevalt, siiski on nende suhtes püstitatud teoorias teadud üldisi printsiipe, mis on tuletatud eelarvetluse mõistest ning neist tingimusist, mis on paratamatud selleks, et ilmekalt teostada kõiki võimalikke eelarvetlusega pidestuvaid funktsioone1.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse