Menüü

Kokkuvõte


I. Riigi-eelarvetlusõigus ja selle normistik.


§ 1. Riigi-eelarvetlusõiguse mõiste ja probleemistik.

1. Riigi-eelarvetlusõiguse mõiste. – Igal tänapäeva korporatiivsel ühikul, eeskätt aga riigil, on täita väga mitmesuguseid ülesandeid1. Nende ülesannete täitmine on paratamatult seotud kuludega2. On endastmõistetav, et riik saab täita oma ülesandeid vaid seevõrra, kuivõrra tema käsutuses on majanduslikke vahendeid. Siit tekibki paratamatu vajadus, et igal riigil oleks ülevaade tema mitmesugustest ülesannetest ja sellest, kui suures ulatuses võidakse kulutada ühe või teise ülesande täitmiseks teatava kindla ja tulevikus järgneva perioodi vältel3. Et kulude määramine võib toimuda aga üksnes laekuvate tulude ulatuses, siis peab riigil olema ülevaade ka tema arvatavalt laekuvatest tuludest samal perioodil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse