Menüü

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üheks väljapaistvamaks õppejõuks Teise maailmasõja järgsel ajal oli dots Johannes Mäll, kelle sünnist käesoleva aasta 23. oktoobril möödub 85 aastat. Dots J. Mälli õpilased moodustavad veel käesoleval ajal kaaluka osa Eesti juristidest.

Elukäik

J. Mäll sündis Peterburi kubermangus Jamburgi maakonnas väiketalupidaja perekonnas. Sõja- ja revolutsiooniaegselt Venemaalt pöördus perekond tagasi Eestisse.

Nii alg- kui ka keskhariduse omandas J. Mäll Põltsamaal, lõpetades sealse gümnaasiumi 1931. aastal. Järgnes ajateenistus reamehena kaitseväes, kus ta omandas ka sõjaväe med-velskri kutse. Aastatel 1933–1937 õppis ta TÜ õigusteaduskonnas, lõpetades selle cum laude. 1937. aasta septembrikuus asus ta tööle õigusteaduskonna assistendina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse