Menüü

Kokkuvõte


I. RIIGI EELARVE VORM


§ 1. Riigi eelarve ühtsuse nõue

1. Teoorias. – Oma välise ehituse poolest riigi eelarve esineb vormilise aktina1. Sellise akti toimetamisel tuleb alati silmas pidada kehtivast õigusest tema välist kuju korraldavaid sätteid. Kuigi need sätted on tavaliselt väga erinevad üksikute õiguskordade normistikes, on siiski võimalik olnud nende alusel püstitada ka mõningaid teoreetsilisi nõudeid eelarve välise vormi suhtes. Need nõuded tuletuvad aga ühtlasi ka eelarve enda mõistest ja on paratamatud temaga pidestuvate funktsioonide ilmestamiseks. Nii on eriti eelarvega pidestuva finantspoliitilise funktsiooni ilmestamiseks vajalik, et riigi tulude ja kulude eelarvetlustulemused oleksid koondatud kõik ühisesse dokumentaalsesse ühikusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse