Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduslikkuse järelevalve asjas 3-4-1-8-02 tunnistas Riigikohus põhiseadusvastaseks maksukorralduse seaduse varasema redaktsiooni § 28 lõike 4 ja nelja sellele lõikele tugineva määruse sätted osas, millega rahandusminister kehtestas aastatel 1996–2002 intressimäära maksuvõla eest. Riigikohus juhindus põhiseaduse §-st 113, mille kohaselt maksuõigussuhte elemendid tuleb sätestada seadusega, mitte täitevvõimu üldaktiga.

Riigikohtu otsuse kuulutamise järjel on avalikkuses puhkenud elav arutelu küsimuses, kas määruste alusel juba tasutud intressid tuleb tagasi maksta ning kas maksuametil on võimalik nõuda varasemate ettekirjutuste täitmist, mis tuginevad küll põhiseadusvastastele sätetele, kuid mida maksumaksja ei ole vaidlustanud. Artiklis vaadeldaksegi neid kahte situatsiooni, selgitades eelnevalt, mis liiki nõuetega võiks üldse intressi tagasitaotlemise näol tegemist olla ja milliseid seadusi tuleks kohaldada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse