Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Lapsed ja nende karistamine: kas lüüa või mitte?
Anu Uritam
2007 8, Lk 537 - 552
...lastele parim. Konventsioon määrab, millised on riigi kohustused lapsevanemate abistamisel laste kasvatamisel. Konventsiooniga......„aluseks võtma“. See tähendab, et riigil on teatavad kohustused. Kohustust austada vanemate soovitusi ei saa samastada...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 3, Lk 155 - 172
Põhiõigused on esmajärjekorras isiku tõrjeõigused avaliku võimu kandja suhtes. Kuid põhiõigused on ka kõrgemad printsiibid, mis kehtivad kõigis õigusvaldkondades. Sel moel avaldavad nad mõju ka eraõigusele ...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 1, Lk 16 - 29
...*87 Seevastu „korteriühistu juhatuse esimehel on kohustused eelkõige korteriühistu ja selle liikmete ees ning......litsentseerimist. 2. Kuna nende vabaduste kasutamisega kaasnevad kohustused ja vastutus, võidakse seda seostada niisuguste formaalsuste...
Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus
Andrus Mitt
2006 6, Lk 380 - 387
...õigusliku vabaduse kasutamisse. *19 Eesti põhiseaduse vabadused on eranditult negatiivsed vabadused. Üldistatuna......vabadused on eranditult negatiivsed vabadused. Üldistatuna seisneb negatiivne vabadus vabaduses...
Omandipõhiõigus ja selle piirid
Kadriann Ikkonen
2006 1, Lk 54 - 70
... 20          Põhiseaduse 2. peatükk: Põhiõigused, vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi......  24          M. Ernits. Põhiseaduse II peatükk: õigused, vabadused ja kohustused. – Eesti Vabariigi põhiseadus: Kommenteeritud väljaanne...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
Lääne-Euroopas on mõnikord avaldatud arvamust, et Eestis pööratakse andmekaitsele liiga vähe tähelepanu. Vähene andmekaitsealane teadlikkus võib osalt olla tingitud Lääne-Euroopale alla jäävast elatustasemest ...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»