Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
Lapsed ja nende karistamine: kas lüüa või mitte?
Anu Uritam
2007 8, Lk 537 - 552
...lastele parim. Konventsioon määrab, millised on riigi kohustused lapsevanemate abistamisel laste kasvatamisel. Konventsiooniga......„aluseks võtma“. See tähendab, et riigil on teatavad kohustused. Kohustust austada vanemate soovitusi ei saa samastada...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»