Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
Eestis viimastel aastatel juristide meeli kütnud põhiseaduse aluspõhimõtete ehk nn kaitseklausli temaatikat võib vaadelda vaidlusena selle üle, milline kohus peaks kaitsma Eesti põhiseaduses sisalduvaid ...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
Eestis viimastel aastatel juristide meeli kütnud põhiseaduse aluspõhimõtete ehk nn kaitseklausli temaatikat võib vaadelda vaidlusena selle üle, milline kohus peaks kaitsma Eesti põhiseaduses sisalduvaid ...
Ravimite vaba hinnakujunduse riiklik piiramine
Mart Kägu
2009 6, Lk 379 - 388
Eesti õiguskord sätestab rea meetmed, millega riik sekkub, kas otseselt või kaudselt ettevõtlus-vabadusse ravimite vaba hinnakujunduse piiramise kaudu. Jaemüügi ehk apteegi tasandil on kehtestatud jaemüügi ...
Interneti-leim ja vastutus
Rait Maruste
2009 3, Lk 197 - 198
Artiklis antakse ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest asjas K.U. vs. Soome (02. detsembrist 2008). Hiljuti tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (K.U. vs. Soome)*1 , mis võib pakkuda ...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»