Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kujutis kui tegelikult kaitstav õigushüve
Siim Tammer
2011 9, Lk 652 - 663
Igaüks meist omab kujutist. Kujutis on midagi sellist, mille kaudu peegeldame ennast ühiskonnale ja mille kaudu ühiskond tunneb meid ära, eristab. Kujutist puudutav on ka väga oluline ärivaldkond, mille ...
Riigilõivu määrad tsiviilkohtumenetluses
Annemari Õunpuu
2011 5, Lk 375 - 389
Pärast riigilõivude tõstmist 2009. aastal soikus majanduskriisi tingimustes diskussioon selle üle, kuivõrd õigustatud oli riigilõivude ulatuslik tõstmine. 2011. aastal koos majanduse elavnemisega on taas ...
Per aspera ad fair trial
Eerik Kergandberg
2011 1, Lk 68 - 77
...muuhulgas tähendama, et ka Riigikohtu võimalused ja kohustused (ärgem unustagem põhiseaduse §-s 14 sätestatut!) ausa kohtumenetluse......Teadupärast on õigusmaastikul üldiselt õigused ja kohustused teineteisega lahutamatult seotud ja I. Tammelo on...
Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus?
Nele Parrest
2010 9, Lk 649 - 659
...omavalitsus), kellel kõigil on oma õigused ja kohustused. Tasuta kohustusliku hariduse käsitlemisel on......kriitikana tuleb märkida, et kohaliku omavalitsuse kohustused kooli pidamisel võiks olla täidetud ka...
Euroopa Liidu direktiivide horisontaalne kohaldatavus
Vitali Šipilov
2010 6, Lk 387 - 398
...aluslepingute ühed tähtsamad sätted – siseturu põhivabadused – ning Euroopa Liidu direktiivid vahetult kohalduda......Liidu aluslepingute ühed tähtsamad sätted – siseturu põhivabadused – ning Euroopa Liidu direktiivid vahetult kohalduda...
«eelmine lehekülg  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  järgmine lehekülg»