Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
Süüdistatava küsitlusõigusega seonduvalt võib Riigikohtu viimase aja otsustest leida mõiste, mida ei kasuta ei Eesti kriminaalmenetluse seadustik ega ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ...
Avaliku korra mõiste põhiseaduses
Mait Laaring
2012 4, Lk 247 - 261
...tuleb arvestada põhiõigusdogmaatika seisukohaga, et ka põhiõigused, millel puudub põhiseaduses sõnaselgelt sätestatud......kohaliku võimu kohustuse tagada isikute õigused ja vabadused. Isikute õigused ja vabadused ei saa olla tagatud ühiskonnas...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»