Menüü

Kokkuvõte

Riiklik sekkumine majandusse peab olema niivõrd intensiivne kui vajalik, ent sedavõrd minimaalne kui võimalik. Kuigi Eestist püütakse väljapoole jätta muljet kui ettevõtlusvabaduse ja vabaturu musternäidisest, siis autori arvates on tegelikult meil riiklik sekkumine pretsedenditult suur. Artiklis peatutakse sellistel probleemidel nagu erasüüdistuse instituudi puudumine, paternalism ja etatism; EIÕK-ga vastuolus olev jälitustegevuse regulatsioon koos kaitseõiguse puudumisega, mis paneb majandustegevuses osalejad abitusse seisundisse; majandusliku tõlgendamise meetodi laiaulatuslik kasutamine ning EIÕK artikli 8 ja põhiseaduse § 26 rikkumine sissetulekute ja majandusnäitajate sundavalikustamisel.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse