Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kaubamärk"

Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus
Almar Sehver
2012 7, Lk 543 - 549
...kaubamärgi eksitavusega *15 , kaupade samaliigilisusega *16 , kaubamärkide sarnasusega *17 , kaubamärgiõiguste üleminekuga...... ning selle alusel tehtud otsustel Euroopa Ühenduse kaubamärkide registreerimise kohta (sh Euroopa Kohtu otsustel...
Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport
Carri Ginter
2009 3, Lk 159 - 172
...selle küsimuse samal moel nagu patendivaidlusegi: kaubamärki ei saa kasutada impordi takistamiseks liikmesriikidest......rõiva­kaubamärgi Peak Performance omanik. Õigus seda kaubamärki kasutada anti kontserniga seotud äriühingule Peak...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
...kriteeriumide kasutamine (kas leiutis on uudne, kas kaks kaubamärki on eksitavalt sarnased, kas kaubamärk üksnes kirjeldab......eksitavalt sarnased, kas kaubamärk üksnes kirjeldab toodet või on tal ka muid eritavaid omadusi...
Tööstusomandi kaitsest Eestis
Heinu Koitel
1993 3, Lk 54 - 55
...lookas uutest, särava pakendi ning silmatorkavate kaubamärkidega (ilmselt ka kvaliteetsetest) kaupadest. Kahjuks......oma ühiskonnas võõraste ideede vargust, välisfirmade kaubamärkide võltsimist jms. Näiteid ei ole siin vaja kaugelt...
Esindusprobleeme tööstusomandi õiguskaitsel
Anne Kalvi
1996 10, Lk 566 - 569
Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus. Järgneb.Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus ...
Ärinime teooriast ja praktikast
Viljar Peep
1996 6, Lk 269 - 275
...võib tekkida tupikseis. Tuleb aga silmas pidada, et kaubamärke registreeritakse kauba- ja teenuseklasside kaupa......hoopis muusikariistade tootmise klassis, siis ei peaks kaubamärk takistuseks olema. Seaduse kaitset tal - vähemalt...
Kollektiivkaubamärgi õiguskaitse probleeme
Mart-Enn Koppel
1997 7, Lk 369 - 372
...KaMS) §4 sätestab, et kauba- ja teenindusmärk (ehk kaubamärk laiemas tähenduses) on tähis, mida füüsiline või......20000 kaubamärgi registreerimise taotlust ning enam kui 15000 kaubamärki on kantud riiklikusse registrisse. Seega on Eestis...
1  2  järgmine lehekülg»