Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kaubamärk"

Eesti kaubamärgiseaduse täiustamise probleeme
Jaak Ostrat
1997 6, Lk 310 - 313
...Patendiamet (edaspidi patendiamet) hakkas vastu võtma kaubamärkide registreerimise taotlusi. 23. mail 1994 jõustusid......Patendiamet (edaspidi patendiamet) hakkas vastu võtma kaubamärkide registreerimise taotlusi. 23. mail 1994 jõustusid...
Kaubamärgiseaduse kohaldamise probleeme
Jaak Ostrat
1998 8, Lk 404 - 406
...1 punktile 2, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Seega probleemiks on......on meie kaubamärgiseaduse mõttes eristusvõimeline kaubamärk? Ehk veelgi täpsemalt sõnastatuna: millise sisu on...
Kaubamärkide rahvusvaheline registreerimine
Mart-Enn Koppel
1999 3, Lk 113 - 119
...Tegemist on Eesti ettevõtjate jaoks olulise sammuga kaubamärkide kui tööstusomandi ühe tähtsama liigi õiguskaitse...... Sellest kuupäevast asus patendiamet vastu võtma kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise taotlusi. 1....
Veebileheküljel linkide kasutamise õiguslikud aspektid
Mari Toomsoo
2000 10, Lk 678 - 685
...õigusi ei riku. Kui viitav link ei kujuta endast ka kaubamärki, teose pealkirja, fotot, ärinime või logo, siis......silmas pidades Kui lingina kasutatakse teisele isikule kuuluvat kaubamärki, sõltub veebilehekülje iseloomust, missugused tingimused...
Internet ja õigus
Eneken Tikk
2000 6, Lk 402 - 407
...minna vastuollu teiste firmade või registreeritud kaubamärkidega, mis kannavad sama või sarnast nime. Kui nime...
«eelmine lehekülg  1  2