Menüü

Kokkuvõte


1. Sissejuhatus

16. juunil 1998 võttis Riigikogu vastu Vabariigi Valitsuse algatatud märkide rahvusvahelise registreerimise Madriidi kokkuleppe protokolliga ühinemise seaduse (RT II 1998, 36, 68). Tegemist on Eesti ettevõtjate jaoks olulise sammuga kaubamärkide kui tööstusomandi ühe tähtsama liigi õiguskaitse võimaluste avardamisel.

Välisministeerium esitas 1998 aasta 18. augustil ühinemistaotluse lepingut haldava Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO)*1 peadirektorile ning protokoll jõustub Eesti suhtes 18. novembril 1998. Sellest kuupäevast asus patendiamet vastu võtma kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise taotlusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse