Menüü

Kokkuvõte

Eesti tööstusomandi õiguskaitse süsteem taaskäivitus 1. oktoobril 1992, kui jõustus Eesti Vabariigi kaubamärgiseadus (RT 1992, 35, 459; edaspidi kaubamärgiseadus) ja Riigi Patendiamet (edaspidi patendiamet) hakkas vastu võtma kaubamärkide registreerimise taotlusi. 23. mail 1994 jõustusid patendiseadus (RT I 1994, 25, 406) ja kasuliku mudeli seadus (RT I 1994, 25, 407). Tööstusdisainilahenduste kaitse seaduse eelnõu ettevalmistamine on lõpukorral. Kui Riigikogu selle jõustab, on Eestil olemas minimaalselt vajalik komplekt seadusi, et kindlustada esmane õiguskaitse rakendusloomingu uudsetele lahendustele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse