Menüü

Kokkuvõte

1. Taustinformatsioon

Patendivoliniku kui vaba elukutse esindaja institutsioon on tekkinud tööstusomandi õiguskaitse mitmesaja-aastase ajaloo vältel ja esmajoones vajadusest lähtuvalt: tööstusomandi objektidele õiguskaitse taotlejad ja juba vastava õiguse omajad vajasid kompetentset tehnilist ja juriidilist abi õiguskaitse taotlemisel, saadud õiguste realiseerimisel, aga ka nende õiguste baasil tekkinud vaidluste lahendamisel. Eriti oluliseks muutus patendivolinike institutsioon siis, kui tööstusomandi õiguskaitse omandas rahvusvahelise dimensiooni, kui seoses rahvusvahelise äri arenemisega ja turgude internatsionaliseerumisega ühe riigi ettevõtjad hakkasid oma tööstusomandi objekte kaitsma ka teistes riikides. Õiguskaitse taotlemisel teises riigis, lähtudes riigi kui suverääni staatusest, oli hädavajalik omada kohalikku esindajat, kes tunneks kohalikke tööstusomandi alaseid seadusi, oleks võimeline ajama asju vastava riigi keeles, kokkuvõtlikult: esindama välisriigi klienti oma riigi haldus- ja kohtuvõimude ees.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse