Menüü

Kokkuvõte

22. mail 2002 võttis Riigikogu vastu kaubamärgiseaduse kardinaalselt uue redaktsiooni, mis jõustub 1. jaanuaril 2003. Artiklis selgitatakse neid asjaolusid, mis taolise kardinaalse reformi käivitamise tingisid, refereeritakse uut kaubamärgiseadust ja selle olulisemaid erinevusi võrreldes täna veel jõus oleva seadusega ning juhitakse tähelepanu nendele regulatsioonidele, mis on teatud määral problemaatilised või mis võivad tekitada raskusi tulevases õiguspraktikas. Põhjalikult peatutakse artiklis üldtuntud registreerimata kaubamärkide teemal, mis on Eesti kaubamärgiregulatsioonile täiesti uus ja ka uue seaduse kõige olulisem erisus. Käsitletakse kaubamärgi üldtuntust tunnustavatel instantsidel, taolise kaubamärgi õiguskaitse kriteeriumidel, üldtuntuse tunnistamiseks vajalikel tingimustel ning taolise kaubamärgi õiguslikul režiimil. Lisaks käsitletakse kaubamärgiomaniku ainuõiguste kaitset kui õigustrakendava praktika üht põhiprobleemi, peatudes kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatust reguleeriva seadussätte tõlgendamisprobleemidel, kaubamärgi ja kontrafaktse tähise vahekorda reguleerivatel normidel ning kolmandatele isikutele keelatud toimingute regulatsioonil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse