Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Meditsiiniõigus"

Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
1. Sissejuhatus Eelmise aasta 13. detsembril vastu võetud inimgeeniuuringute seadus (RT I 2000, 104, 685; edaspidi IGUS) jõustus 8. jaanuaril 2001. On ekslik arvata, et selle edumeelse seaduse vastuvõtmisega ...
Stigma abordi kaasus
Ants Nõmper
2000 7, Lk 435 - 450
...lk 131. Nii ka BGH NJW 1985, lk 1399 ja E. Samson. Meditsiiniõiguse uued ja traditsioonilised probleemid. – Juridica...
«eelmine lehekülg  1  2  3