Menüü

Kokkuvõte

Patsiendi ja arsti vahelisi suhteid reguleeritakse eri maades peamiselt lepinguõigust ja kahju hüvitamist puudutava normistiku alusel. Eraldi sätted võivad lisaks sisalduda kriminaalõiguses, kriminaal- ja tsiviilprotsessi regulatsioonis ning ettevõtlust käsitlevates õigusaktides. Samuti mõjutavad poolte suhteid põhiseadusest tulenevad üksikisiku põhiõigused ja -vabadused ning erinevad rahvusvahelised konventsioonid.

Artikli eesmärgiks on käsitleda mõningaid meditsiiniteenuste osutamisega seonduvaid olulisi probleeme tsiviilõiguslikust vaatepunktist, et korrastada seni üsna kaootilist ja süstematiseerimata lähenemist meditsiiniõiguse tsiviilõiguslikele küsimustele. Uurimuses püütakse analüüsida samuti mõningaid võimalusi kohaldada ja rakendada mujal maailmas aktsepteeritud meditsiiniteenuste lepingu põhimõtteid ka Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse