Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohustuse täitmine"

Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...alusetust rikastumisest tuleneva nõude (VÕS § 1028 jj), kohustuse täitmise nõude (VÕS § 108) või mingi muu õiguskaitsevahendi abil......1044 lõige 2 üldjuhul võimaluse nõuda lepingulise kohustuse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist võlaõigusseaduse...
Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
...võlatunnistusega võlausaldaja ees uue iseseisva kohustuse*8, millega luuakse poolte vahel uus iseseisev lepinguline......kaaluda seaduse vastavat täiendamist. 2.2. Iseseisva kohustuse loomise tahe Abstraktse võlatunnistuse kõige iseloomulikum ...
Mis on vääramatu jõud?
Karin Sein
2004 8, Lk 511 - 519
...võlaõigusseaduse mõttes ehk millal ei vastuta võlgnik oma kohustuse rikkumise eest. Nende juhiste leidmiseks on artikli......jõud VÕS mõttes ehk millal ei vastuta võlgnik oma kohustuse rikkumise eest. Nende juhiste leidmiseks on artikli...
1