Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Meditsiiniõigus"

Patsiendi autonoomia Eestis?
Eerik Kergandberg
1994 10, Lk 251 - 251
Graeme T. Laurie artikli problemaatika on aktualiseerumas ka Eestis: käesoleva aasta novembris saatis sotsiaalministeerium ametkondadele tutvumiseks patsiendi õiguste kaitse seaduse eelnõu. Nähtuvalt eeelnõule ...
Meditsiiniõiguse mõistest õigussüsteemi kontekstis
Jaan Sootak
1995 8, Lk 332 - 334
...on arstiseisus kui niisugune vaieldamatult olemas. Meditsiiniõiguse määratlemise aspektist on aga nimelt see ülimalt oluline......nii positiivse õiguse kui ka kohtupraktika näol. Meditsiiniõiguse seisuseõigusliku osa moodustavad seadused või muud...
Eutanaasia Hollandis
Sirle Niklus
1995 8, Lk 336 - 339
Vaidlused eutanaasia eetiliste aluste või aktiivse eutanaasia lubatavuse üle on jäänud enamasti publitsistiliste diskussioonide või akadeemiliste käsitluste raamidesse. Ometi on praeguseks olemas mudel ...
Patsiendi õiguste põhiprintsiibid
Janika Friedenthal
1996 6, Lk 298 - 300
Patsiendi põhiõiguseks on õigus kvaliteetsele arstiabile. Viimasel aastakümnel on kõik arenenud riigid arstiabi kvaliteedile suurt tähelepanu pööranud. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Büroo ...
Eutanaasia ja surmanuhtlus
Piibe Jõgi
1996 3, Lk 108 - 110
1995. aasta sügissemestri viimastel päevadel lõpetasid õigusteaduskonna esimese aasta tudengid oma kursuse „Poliitilise ja õigusliku mõtte entsüklopeedia“ kolme suure seminariga. Nende käigus arutleti ...
Eutanaasiast suremisõiguse kaudu
Margus Kurm
1996 3, Lk 111 - 113
Mõistet „eutanaasia“ on käesolevas artiklis mõnevõrra kitsendatud. Nimelt käsitletakse järgnevalt selle all ainult soovitud aktiivset eutanaasiat, st olukorda, kus inimene taotleb oma surma kunstlikku ...
Patsiendi õigused Soomes
Irma Pahlman
1997 2, Lk 66 - 68
Viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud huvi patsiendi õiguste vastu. Mida kujutavad endast patsiendi õigused? See on tegelikult kogum õiguslikest ettekirjutustest ja printsiipidest ning eetilistest juhistest ...
Meditsiinikahjude kompenseerimine Soomes
Salla Lötjönen
1997 2, Lk 69 - 71
1986. aastal vastu võetud ja 1. mail 1987 jõustunud patsiendikahju seadusega rakendus Soomes tervishoiutöötajate süüd mittearvestav meditsiinikahjude kompenseerimise süsteem. Käesolevas artiklis tutvustan ...
Kes on inimese surnukeha omanik?
Grigori Tšernobrodov
1997 2, Lk 84 - 85
Juba pikemat aega on haige inimese ravimisel kasutatud teise elava või surnud inimese kudede ja organite siirdamist. Kuni see piirdus vaid vereülekannete ja elavalt inimeselt võetud kudede või elundite siirdamisega ...
Genoomianalüüsi inimõiguslik problemaatika
Tambet Mullari
1998 5, Lk 222 - 226
Infoühiskond nõuab inimeste järjest ulatuslikumat testimist. On tekkinud olukord, kus isikuvabadus ja suure hulga inimeste kohta käiva info kooseksisteerimine on küllaltki probleemne. Arenev genoomianalüüs ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»