Menüü

Kokkuvõte

Patsiendi põhiõiguseks on õigus kvaliteetsele arstiabile. Viimasel aastakümnel on kõik arenenud riigid arstiabi kvaliteedile suurt tähelepanu pööranud. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Büroo 1991. aastal avaldatud definitsiooni järgi on kõrgekvaliteediline arstiabi selline abi või teenus, mis vastab spetsiifilistele nõuetele, nüüdisaja teadmistele ja olemasolevatele ressurssidele ning on patsiendi heaolule ning tervisele maksimaalselt kasulik ja minimaalse riskiga [1, lk 374].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse