Menüü

Lapsesoov ning lapse ja embrüo inimväärikus. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusest

Autor:
Number 1997/9
Lk 455-461

Kokkuvõte

Kunstliku viljastamise eri viiside abil sündinud laste arv maailmas ulatub tänapäeval tõenäoliselt juba sadadesse tuhandetesse. Eesti kliinikutes Tartus ja Tallinnas alustati kunstliku viljastamisega vastavalt 1993. ja 1995. aastal. Tänaseks on tehtud üle 150 kunstliku viljastamise protseduuri, esimesed katseklaasilapsed sündisid vastavalt 1995. ja 1996. aastal. Raseduste protsent embrüosiirdamiste kohta on stabiilselt 25–27.*1

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse õiguslike probleemidega on maailmas põhjalikumalt tegeldud alates 1980-ndatest aastatest ning käesolevaks ajaks on olemas ulatuslik teaduskirjandus, samuti mõned seadused. Viimased sisaldavad mõistagi erinevaid lahendusvariante, kuid põhiprobleemid on täiesti selgelt välja kujunenud. Ka ei ole erinevused üksikute riikide seaduste vahel väga suured.*2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse