Menüü

Meditsiiniõiguse eetilistest lähtekohtadestMeditsiiniõiguse eetilistest lähtekohtadest

Autor:
Number 1995/8
Lk 331-332

Kokkuvõte

Meditsiiniõigus on muutunud aktuaalseks, huvi selle vastu on ilmnenud nii ülikooli õigus- kui ka arstiteaduskonnas. Sotsiaal- ja justiisministeeriumis ringlevad juba mõned seaduseelnõud. Vajadus tunda aegsasti meditsiinivaldkonda reguleerivaid sätteid ja olla valmis orienteeruma tulevastes seadustes on elu nõue. Jätaksime praegu vaatluse alt välja esimesed sammud, mida õigusteaduskonnas selles suunas on tehtud ja teha kavatsetakse, sest palju küsimusi tahab veel selgeks rääkimist ning püüame süüvida mõnda sisulisse probleemi. Korralduslikku külge järele ootamata on Juridica tänuväärsel kombel hakanud avaldama vastavasisulisi artikleid (1994, nr. 7 ja 10), mis aitavad määratleda meditsiiniõigust moodustavate või sellega külgnevate küsimuste ringi. Selline lähenemine on hädavajalik kasvõi juba selle pärast, et vältida laialivalguvust ning asjatuid lootusi. Meditsiiniõiguse sisu, st. sellesse valdkonda mujal maailmas kuuluvate ja ilmselt tulevikus ka meil kuuluma hakkavate seaduste tutvustamine seisab mõistagi veel ees - rääkimata juba sellest, et meil tuleb vastavad seadused enne luua. Julgeksin siiski väita - ja selles on ka käesoleva artikli eesmärk, - et puhtõigusliku baasi kõrval ei ole sugugi tähtsusetu meditsiiniõiguse eetiline aspekt. Ehk on see olulisemgi, kuivõrd õiguse ja eetika läbipõimumine on meditsiiniõigusele olemuslik ning seda arvestamata ei saa vastavaid seadusi mõista, teha ega rakendada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse